نتایج روز سوم هفتۀ سوم لیگ ملت های والیبال

0

هفتۀ سوم لیگ ملت های والیبال به پایان رسید و تیم ملی والیبال ایران توانست به صدرنشینی خود با اقتدار ادامه دهد.

صدرنشینی ایران در لیگ ملت های والیبال

لهستان ۳-۱ کانادا

در دیدار اول لیگ روز سوم هفتۀ سوم لیگ ملت های والیبال لهستان و کانادا به مصاف هم رفتند. در ست اول لهستان عملکرد بهتری داشت و توانست ۲۵ بر ۲۰ کانادا را شکست دهد. در ست دوم عملکرد امتیازی دو تیم نزدیک بود و در نهایت کانادا ۲۷ بر ۲۵ لهستان را شکست داد. در ست سوم باز هم عملکرد لهستان بهتر بود و ۲۵ بر ۲۰ حریف خود را شکست داد. در ست چهارم عملکرد دو تیم نزدیک بود و امتیازات هم برابر بود و در نهایت لهستان ۲۸ بر ۲۶ پیروز شد تا ۳ بر ۱ در این دیدار پیروز شود.

آرژانتین ۳-۲ آلمان

در دومین دیدار، تیم های آرژانتین و آلمان به مصاف یکدیگر رفتند. در ست اول، آرژانتین عملکرد بهتری داشت و توانست با نتیجه ۲۹ بر ۱۹ حریف خود را شکست دهد. در ست دوم، شاهد بازی نزدیک از دو تیم بودیم و در نهایت آلمان توانست ۲۵ بر ۲۳ آرژانتین را شکست دهد. در ست سوم هم آلمان توانست با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ حریف خود را شکست دهد. در ست چهارم، این بار آرژانتین بود که با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ آلمان را شکست داد تا بازی به ست پنجم کشیده شود. در ست پنجم نیز آرژانتین عملکرد بهتری داشت و ۱۵ بر ۱۰ پیروز شد تا در مجموع ۳ بر ۲ پیروز شود.

صربستان ۳-۱ چین

صربستانی‌ها در ست اول با اقتدار توانستند با نتیجه ۲۵ بر ۱۷ چین را شکست دهند. در ست دوم هم صربستان توانست ۲۵ بر ۲۲ چین را شکست دهد. در ست سوم، بازی نزدیک بود و در نهایت چینی‌ها توانستند با نتیجه ۲۷ بر ۲۵ صرب ها را شکست دهند. در ست چهارم هم با اقتدار صربستان توانست ۲۵ بر ۱۸ پیروز شود تا در مجموع ۳ بر ۱ برنده این دیدار شود.

ژاپن ۳-۲ استرالیا

ژاپن و استرالیا در دیگر دیدار روز سوم هفتۀ سوم لیگ ملت های والیبال به مصاف هم رفتند. در ست اول، ژاپنی‌ها با اقتدار توانستند ۲۵ بر ۱۸ استرالیا را شکست دهند. در ست دوم و سوم شاهد بازی پایاپایی بودیم که در نهایت استرالیا توانست با نتایج ۲۷ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۲۳ ژاپن را شکست دهد. در ست چهارم، این ژاپن بود که دوباره عملکرد بهتری داشت و ۲۵ بر ۲۲ استرالیا را شکست داد تا کار به ست پنجم کشیده شود. در ست پنجم هم ژاپن ۱۷ بر ۱۵ پیروز شد تا در مجموع ۳ بر ۲ برنده این دیدار شود.

ایران ۳-۰ روسیه

در مهمترین دیدار روز سوم هفتۀ سوم لیگ ملت های والیبال، ایران و روسیه به مصاف یکدیگر رفتند که کشورمان با اقتدار حریف خود را شکست داد. تیم ملی والیبال ایران توانست در سه ست متوالی با نتایج ۲۵ بر ۲۰، ۲۶ بر ۲۴ و ۲۵ بر ۲۳ روسیه را شکست دهد و در مجموع ۳ بر ۰ برنده این دیدار شود و به صدرنشینی خود در لیگ ملت های والیبال ادامه دهد.

لیگ ملت های والیبال تیم ملی والیبال ایران

آمریکا ۳-۱ فرانسه

در دیگر دیدار حساس این هفتۀ، آمریکا و فرانسه به مصاف هم رفتند. در ست اول فرانسه با نتیجۀ نزدیک ۲۵ بر ۲۳ آمریکا را شکست داد. اما در ست‌های دوم، سوم و چهارم این آمریکا بود که توانست با نتایج ۲۵ بر ۲۲، ۲۸ بر ۲۶ و ۲۷ بر ۲۵ آبی پوشان را شکست دهد و در مجموع ۳ بر ۱ برنده این دیدار شود.

برزیل ۳-۰ پرتغال

این دیدار با برتری قاطع برزیل همراه بود و پرتغالی‌ها حرفی برای گفتن نداشتند. در ست اول برزیل ۲۵ بر ۱۹ پیروز شد. در ست دوم برزیل ۲۵ بر ۲۱ برنده این دیدار شد و در ست سوم هم ۲۵ بر ۱۸ برزیل توانست پیروز شود و در مجموع ۳ بر ۰ برنده این بازی شود.

ایتالیا ۳-۱ بلغارستان

ایتالیا و بلغارستان در دیدار پایانی هفتۀ سوم لیگ ملت های والیبال به مصاف هم رفتند که در ست اول ایتالیا با اقتدار توانست با نتیجه ۲۵ بر ۱۴ پیروز شود. در ست دوم هم ایتالیا ۲۵ بر ۲۰ توانست بلغارستان را شکست دهد. در ست سوم بلغارستان با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ پیروز شد. در ست چهارم ایتالیا ۲۵ بر ۲۱ پیروز شد تا این دیدار در مجموع با نتیجه ۳ بر ۱ به سود ایتالیا پایان یافت.

در پایان این هفتۀ، تیم ملی کشورمان همچنان توانست به صدرنشینی خود ادامه دهد.

پاسخ دهید